Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Wypełnienie tej ankiety pozwoli nam doskonalić nasze działania i na bieżąco pracować nad jakością oferowanych Państwu zajęć. Dlatego prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.

Główny przedmiot warsztatów stanowi obowiązujący (zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego) sposób organizacji i realizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kurs jest realizowany w formie blended - learningu (7 godzin relizacja w realu, 3 godziny realizacja na Platformie Edukacyjne WODN -u w Sieradzu.

Platforma informacyjna dla nauczycieli województwa łódzkiego

Mogą Państwo korzystać z informacji zamieszczonych na platformie logując się jako gość.

Zapraszamy do korzystania z naszej platformy e-learningowej.